Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
8 Тоглуулсан
Мэргэн зөвлөмж 229 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 229

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ӨНӨӨ ЦАГТ ӨСВӨР ҮЕИЙХЭНД ЧУХАЛ ГЭХ ЗҮЙЛС 2

00

“Енох Бурхантай хамт явж байсан ба түүнийг Бурхан авч явсан учир тэрээр дэлхийд байсангүй.” Эхлэл 5:24

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by