Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
12 Тоглуулсан
Мэргэн зөвлөмж 161 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 161

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САЙН БААСАН ГАРАГ

00

“Тэд Гавал хэмээх газар хүрч ирээд, тэнд Түүнийг гэмт хэрэгтнүүдийн хамт, нэгийг нь баруун, нөгөөг нь зүүн талд нь цовдлов.” Лук 23:33

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by