Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
3 Тоглуулсан
Мэргэн зөвлөмж 160 Length: Unknown Play From album: Мэргэн зөвлөмж 160

МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХӨЛ УГААХ, ХАЙР- ЗАРЛИГЫН ПҮРЭВ ГАРАГ

00

“Бие биенээ хайрлагтун, Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биенээ хайрлагтун гэсэн шинэ тушаалыг Би та нарт өгч байна.” Иохан 13:34

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by