Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
19 Тоглуулсан
Хүн үг 22 Length: Unknown Play From album: Хүн үг 22

ХҮН ҮГ – ӨӨРИЙН ЗАМ ШИНЭ

00

ХҮН ҮГ 18 Oct, 2016

Бүгд хоосны хоосон болой. Наран доор ажиллагч хүмүүний бүх хөдөлмөрийн үр ашиг нь юу вэ? Нэг үеийнхэн явж, нөгөө үеийнхэн ирсээр байвч Дэлхий ертөнц үүрд үлддэг. Түүнчлэн нар мандсаар жаргасаар, Хаанаас манддаг тэр л газар луугаа яарсаар байх ажээ.

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by