Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
19 Тоглуулсан
Дуулал 56-60 Length: Unknown Play From album: Дуулал 56-60

ДУУЛАЛ 56-60

00

ДУУЛАЛ 18 Oct, 2016

Айдастай өдрүүддээ би Танд итгэн найдна (Дуулал 56:3)
Тэр бүх хүнд хэцүү нөхцөл байдал дунд Давид айж сандарч байсан болов уу? Мэдээж айж байсан. Заримдаа бидний дотор өөрийн эрхгүй айдас төрдөг. Айхаас ч аргагүй байдалд орох тохиолдол олон байдаг. Гэхдээ олон тохиолдолд айдас бидний амьдралд итгэлийг бий болгож байдаг. Давид энд юу гэж хэлсэн бэ? “Айдастай өдрүүддээ би Танд итгэн найдна” гэж хэлсэн. “Би юунаас ч айдаггүй” гэж хэлж байгаа хүмүүсийн хувьд нэг бол тэд худлаа хэлж байна, нэг бол тэд бодит байдалд болон өмнөө тулгарсан асуудалд мэдрэмжгүй хандаж байна гэсэн үг. Давидын хувьд тэр айж байгаагаа хүлээн зөвшөөрч байсан. Гэхдээ Бурхан өөрийг нь хамгаалан сахих болно гэдэгт Давид итгэж байсан.

ХУУЧИН ГЭРЭЭ

by