Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x
6 Тоглуулсан
1 Тесалоник 1:1 Length: Unknown Play From album: 1 Тесалоник 1:1

1 ТЕСАЛОНИК 1:1

00

1 ТЕСАЛОНИК 17 Jul, 2017

Өнөөдрөөс бид хамтдаа 1 Тесалоник номыг үзэж эхлэх болно. 1 Тесалоник хэмээх энэхүү гайхамшгтай захидлыг элч Паул бичсэн гэдгийг бид сайн мэднэ. Хэдийгээр Паул Тесалоник хотод сар хүрэхгүй хугацаанд байсан боловч тэрээр чуулганы маш олон чухал онолыг тэдэнд заасан байдаг. Эдгээрийн дотор Христийн дахин ирэх тэр гайхамшигтай үйл явдлын тухай хүртэл тэдэнд зааж сургаж амжсан байдаг. Паул Христ дээр ирээд сар ч болоогүй байсан тэдгээр итгэгчдэд Христийн дахин ирэлтийн тухай заахаасаа зайлсхийгээгүй. Гэтэл өнөөдөр маш олон жил цуглаанд явсан хэрнээ Христийн дахин ирэлтийн тухай мэдлэгээр маруухан хүмүүс олон байдаг шүү дээ. Харин Тесалоникийн чуулган байгуулагдаад сар ч болоогүй байхад Паул Христитгэлийн хамгийн агуу онолуудыг тэдэнд зааж байсан.

ШИНЭ ГЭРЭЭ

by