Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x

ШИНЭ НЭВТРҮҮЛГҮҮД

 • 2 ПЕТР 1:8-14

  Та нарт эдгээр нь байгаад, нэмэгдсээр байвал, энэ нь Эзэн Есүс Христийг маань мэдэхэд та нарыг ашиггүй, үр жимсгүй байлгахгүй. (2 Петр 1:8) Өмнөх хичээлээр бид итгэгч биднийг итгэл дээрээ юуг хамтатгах ёстой вэ ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  June 19, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – САТАНЫ ХҮЧ

  “Тиймээс Бурханд захирагдагтун. Диаволыг эсэргүүц. Тэгвэл тэр та нараас зайлна.  Бурханд ойртогтун. Тэгвэл Тэр та нарт ойртоно...” Иаков 4:7-8 ТАТАЖ АВАХ
  June 18, 2018 0 comment
 • 2 ПЕТР 1:5-7

  Яг энэхүү шалтгааны улмаас та нар бүхий л хичээл зүтгэлээр, итгэл дээрээ сайн чанарыг, сайн чанар дээрээ мэдлэгийг, мэдлэг дээрээ өөрийгөө захирахуйг, өөрийгөө захирахуй дээрээ тэвчээрийг, тэвчээр дээрээ итгэл сүсгийг, итгэл сүсэг дээрээ ах ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  June 18, 2018 0 comment
 • ХАМТДАА – ЭЗЭНИЙГ ЭРЭЛХИЙЛЭХ НЬ – ХЭСЭГ-1

  ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Биднийг Есүсийг эрж хайгаасай гэж Бурхан хүсдэг. Яагаад гэвэл бид Есүсийг эрж хайх үед Есүс биднийг дүүргэж, биднийг сэтгэл хангалуун болгож өгдөг. Бид Есүсийн бидэнд өгөх ивээл ерөөлийг биш харин Есүс Христийг Өөрийг ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  June 16, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СҮНСЛЭГ ЕРТӨНЦ

  “Эцэст нь, Эзэн ба Түүний чадлын аугаа хүч дор хүчтэй байгтун. Та нар диаволын заль мэхний эсрэг зогсож чадахын тулд Бурханы өвч зэвсгийг агс.” Ефес 6:10-11 ТАТАЖ АВАХ
  June 15, 2018 0 comment

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by