Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x

ШИНЭ НЭВТРҮҮЛГҮҮД

 • ХАМТДАА – СҮНСЛЭГ АМЬДРАЛЫН ТҮВШИН 2-Р ХЭСЭГ

  ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Ариун Сүнсний тусламжгүйгээр итгэлийн амьдралаар амьдарч чадах хүн гэж нэг ч байхгүй. Өнөөдөр эрх чөлөөгөө хасуулсан олон олон хүмүүс шорон, засан хүмүүжүүлэх газарт сууж байна. Тэд бүгд суллагдах өдрөө хоног тоолон хүлээж суугаа. ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  April 21, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ГЭР БҮЛ

  “Тохиролцоогүй хоёр хамт алхах уу? Олзгүй арслан ойд архирах уу? Залуу арслан юу ч бариагүй атлаа үүрнээсээ архирах уу?” Амос 3:3-4 ТАТАЖ АВАХ
  April 20, 2018 0 comment
 • ИОЕЛ 1:1-3

  Иоелийн эш үзүүллэгийн ерөнхий сэдэв нь “Эзэний Өдөр”-ийн тухай байдаг. Иоел “Эзэний Өдөр”-ийн талаар таван удаа энэ номонд өгүүлсэн. 1-р бүлгийн 15-р ишлэл, 2-р бүлгийн 1-2-р ишлэл, 2-р бүлгийн 10-11-р ишлэл, 2-р бүлгийн 30-31-р ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  April 20, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ДАВИД/ЗАН ЧАНАР

  “Ийнхүү Давид дүүгүүр болон нэг чулуугаар мөнөөх филист хүнийг ялав. Давидын гарт илд үгүй байтал филист хүнийг тэр цохиж алав.” 1 Самуел 17:50 ТАТАЖ АВАХ
  April 19, 2018 0 comment
 • ИАКОВ 5:5-20

  Өнөөдөр бид хамтдаа Иаков номын сүүлчийн 5-р бүлгийг дуустал үзэх болно. Иаков бидэнд ямар дэлхий ертөнц дээр амьдарч байгааг маань маш тодорхой хэлсэн байдаг. Бид хүчтэйн өмнө хүчгүй нь буруутдаг тийм л дэлхийд амьдарч ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  April 19, 2018 0 comment

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by