Та өөрийн хэрэглэгчийн нэр болон нууц үгээ оруулна уу Шинэ нууц үг авах
Одоо бүртгүүлэх
x

ШИНЭ НЭВТРҮҮЛГҮҮД

 • УРАМ ЗОРИГИЙН ҮГС – ХАДАГТАЙ НОА

  “Ноагийн удам угсаа ийм билээ. Ноа бол зөвт, үеийнхнийхээ дунд гэм зэмгүй агаад Бурхантай хамт явдаг хүн байв” (Эхлэл 6:9) ТАТАЖ АВАХ
  July 27, 2017 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ЗӨВ БОЛОН БУРУУ

  Тэр өдрүүдэд Израильд хаан гэж байсангүй. Хүн бүр өөр өөрийн нүдэнд зөв зүйтэй гэж үзсэнээ үйлдэж байлаа.” Шүүгчид 17:6 ТАТАЖ АВАХ
  July 27, 2017 0 comment
 • 1 ТЕСАЛОНИК 4:1-8

  Учир нь Бурхан биднийг цэвэр бусын тулд бус харин ариусалд дуудсан билээ. (1 Тесалоник 4:7). Бурханы хүүхэд болсон хүмүүс гэм нүгэлтэйгээ эвлэрэн амьдарч болохгүй. Төөрсөн хүү хэдийгээр гахайн хороонд хэсэг хугацаанд амьдарсан ч тэндээсээ ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  July 27, 2017 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – УЙДАХУЙ 2

  “Харагтун, үр хүүхэд ЭЗЭНээс ирэх өв, умайн үр жимс нь шагнал болой.” Дуулал 127:3 ТАТАЖ АВАХ
  July 26, 2017 0 comment
 • 1 ТЕСАЛОНИК 3:1-13

  Тэгснээр хэн ч эдгээр зовлонд ганхахгүй. Учир нь бид үүний тулд л заяагдсан гэдгийг та нар өөрсдөө мэднэ.(1 Тесалоник 3:3) Энд Паул нэг маш чухал санааг хэлсэн байна. Паул “Тэгснээр хэн ч эдгээр зовлонд ... Дэлгэрэнгүй үзэх »
  July 26, 2017 0 comment

НЭВТРҮҮЛГҮҮД

by