Please enter your username and email address. Get new password
Register Now
x

ШИНЭ НЭВТРҮҮЛГҮҮД

 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – СЭТГЭЛ ХӨДЛӨЛИЙН УРХИ ЗАНГА

  “Есүс цэх зогсож, тэр эмэгтэйд ‘Эмэгтэй, тэд хаана байна? Чамайг хэн ч шийтгэсэнгүй юу?’ гэсэнд тэр ‘Эзэн, хэн ч шийтгэсэнгүй’ гэв. Есүс ‘Би ч чамайг шийтгэхгүй. Яв. Үүнээс хойш дахин нүгэл бүү үйлд’ гэлээ.” ... Дэлгэрэнгүй »
  November 19, 2018 0 comment
 • ИУДА 7-8

  Өмнөх хичээлээр бид дэлхийн төгсгөлийн үеэр Бурханд итгэх итгэл хүмүүсийн дунд бараг байхгүй болно гэдэг тухай ярьсан. Иуда хүмүүс итгэлээс ухарсан талаар зургаан жишээг ярьж эхэлсэн. Үүний гуравдах жишээг одоо харъя. ТАТАЖ АВАХ
  November 19, 2018 0 comment
 • ХАМТДАА – ҮНЭНИЙ ҮГ

  ЭРГЭЦҮҮЛЭЛ: Бидний итгэлийн амьдрал Бурханы өмнөх тасралтгүй залбирал, магтаал, хүндлэл байх ёстой юм. Бурхан бидний амьдралд юу хийхийг хүсэж байна вэ гэдгийг бид Бурханаас үргэлж асууж, Бурханыг сонсож байх учиртай юм. Өнөөдөр залбирлын тухай ... Дэлгэрэнгүй »
  November 17, 2018 0 comment
 • БАРИМТАТ ЯРИА – САЙНМЭДЭЭГ ХҮҮХДҮҮД ОЙЛГОДОГ УУ?

  Христитгэлийн сайнмэдээг хүмүүс сонсоод ойлгож өөрийн сонголтыг хийдэг. Гэхдээ хүүхдүүдийн хувьд энэ нь хэр боломжтой байдаг бол... ? Хүүхдүүд сайнмэдээг хэрхэн ойлгодог талаар өнөөдөр "Хүүхдийн Авралын Зарын Нөхөрлөл" байгууллагын захирал Э.Баярмаатай ярилцлаа. ТАТАЖ АВАХ
  November 16, 2018 0 comment
 • МЭРГЭН ЗӨВЛӨМЖ – ХАМГИЙН ЭЦСИЙН ЯАГААД ГЭДЭГ АСУУЛТ

  “Тэр, үхлийг мөнхөд залгина. Эзэн БУРХАН бүх нүүрнээс нулимсыг арчин ард түмнийхээ зэмлэлийг бүх дэлхийгээс зайлуулна. Учир нь ЭЗЭН үүнийг айлдсан юм.” Исаиа 25:8 ТАТАЖ АВАХ
  November 16, 2018 0 comment

НЭВТРҮҮЛГҮҮД